24.6.12

Eduard F6F-5N Nightfighter 1/72

Fai uns días recibín dende Carmina Hobbys o último modelo que Eduard sacou do F6F Hellcat a escala 1/72, neste caso a versión de caza nocturna F6F-5N.

Hace unos días recibí desde Carmina Hobbys el último modelo que Eduard ha sacado del F6F Hellcat a escala 1/72, en este caso la versión de caza nocturna F6F-5N.


Ver F6F-5N Hellcat de Eduard

Xa son moitos os comentarios feitos sobre esta extraordinaria maqueta que sigueu os pasos de calidade e detallado das suas irmáns na escala 1/48.
Cas pezas incluidas en esta caixa podemos construir calquera modelo de F6F, incluso o modelo inicial facendo un mínimo de detallado extra.

Son muchos los comentarios hechos sobre esta extraordinaria maqueta que sigue los pasos de calidad y detallado de sus hermanas en la escala 1/48.

Unha das cosas que máis me sorprendeu foi o efecto de solapado nos paneis do fuselaxe.

Una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido el efecto de solapado en los paneles del fuselaje.


Outro punto importante é a inclusión das ventanas que están tras a carlinga en unha peza máis grande en plástico transparente e que facilitan o encaixe en unha zona sempre difícil de solucionar en calquera maqueta do Hellcat provisto destas. Tras pegalas so queda enmascarar a ventana ou empregar as que veñen co panel cego e que se corresponden cas empregadas na maioría dos F6F-5.

Otro punto importante es la inclusión de las ventanas que están tras la carlinga en una pieza más grande en plástico transparente y que facilitan el encaje en una zona siempre difícil de solucionar en cualquier maqueta de Hellcat provisto de estas. Tras pegarlas solo queda enmascarar la ventana o emplear las que vienen con el panel ciego y que se corresponden con las empleadas en la mayoría de los F6F-5.


E como propio desta versíon están as pezas do carenado para o radar AN/APS-6 e os cañóns de 20mm, pero estes últimos non eran portados por todos os F6F-5N.

Y como propio de esta versión están las piezas del carenado para el radar AN/APS-6 y los cañones de 20mm, pero estos últimos no eran portados por todos los F6F-5N.


19.6.12

Nova imaxe de portada.

Tocaba facer cambios na cabeceira do blog e decidín poñer esta nova imaxe
co Manshu Ki-79a de RS Models a 1/72.


Me 163B Komet (wood wings)

  Me 163B Komet (alas de madera). The latest issue of The Weathering Aircraft magazine features the process I carried out to simulate the w...