31.12.11

REALIZACIÓN DE UN TERRENO. FINAL

Para rematar o terreno engado e pinto a vexetación.
Para esta corto esparto en anacos moi pequenos que pego con cola branca diluida en auga.

Para finalizar el terreno añado y pinto la vegetación. 
Para esta corto esparto en trozos muy pequeños y los pego con cola blanca diluida en agua.


Despoís de compretar co esparto engado herba artifical en algunha zoa para conseguir diferentes texturas.

Tras completar con el esparto añado hierba artificial en alguna zona para conseguir distintas texturas.


Pego as follas na ponla da árbore co mesmo sistema.
Gracias de novo Antonio Ramil pola tua gran aportación.

Pego las hojas a la rama del árbol con el mismo sistema.
Gracias de nuevo Antonio Ramil por tu gran aportación.


Cor base.

Color base.


Aplico duas subidas de luz engadindo amarelo á cor base.

Aplico dos subidas de luz añadiendo amarillo al color base.


Derradeiras luces a pincel.
Tamén engado un pigmento claro sobre o camiño.

Últimas luces a pincel.
También añado un pigmento claro sobre el camino.Aspecto final tras pegar as ponlas ó tronco da árbore.

Aspecto final tras pegar las ramas al tronco del árbol.

Co Manshu Ki-79a de RS Models a 1/72.

Con el Manshu Ki-79a de RS Models a 1/72.
24.12.11

REALIZACIÓN DE UN TERRENO. PINTURA 1

Sigo co proceso de pintura do terreno. As porcentaxes son aproximadas.
Capa base. Con alcohol retiro a pintura depositada nas raíces.

Sigo con el proceso de pintura del terreno. Los porcentajes son aproximados.
Capa base. Con alcohol retiro la pintura depositada sobre las raíces.1ª luz. Aplicada tamén nas ponlas da árbore para oscurecer a sua cor tan clara.
Mira que cunden as ponlas enviadas por Juan Villegas. Gracias de novo.

1ª luz. Aplicada también sobre la rama del árbol para oscurecer su color tan claro.
Mira que cunden las ramas que me envío Juan Villegas. Gracias de nuevo.
2ª luz.

2ª luz.Con estas cores ou facendo mezclas varío o tono das pedras.

Con estos colores o realizando mezclas varío el tono de las piedras.Aplicación dos óleos.

Aplicación de los óleos.
  

Por último os pigmentos, aplicados 1º con disolvente de Humbrol, para a continuación rematar en seco.

Por último los pigmentos, aplicados 1º con disolvente de Humbrol, para a continuación finalizar en seco.

                               


Continuará...18.12.11

REALIZACIÓN DE UN TERRENO. CONSTRUCCIÓN

Mostro unhas imaxes da preparación dun terreno para presentar a maqueta do Manshu Ki79a na escala 1/72, querendo representar o borde dunha rudimentaria pista de aterrizaxe.

Esta realizada sobre a excelente base de unha vitrina do desaparecido Antonio Santos.

Os muestro unas imágenes de la preparación del terreno para presentar la maqueta del Manshu Ki79a en la escala 1/72, queriendo representar el borde de una rudimentaria pista de aterrizaje.

Esta realizada sobre la excelente base de una vitrina del desaparecido Antonio Santos.


Sobre a base pego con cola branca a lámina de corcho. Para unha mellor fixación meto uns tornillos no seu perímetro. En un dos extremos pego unha segunda lámina de corcho, cortada en diagonal, para formar unha parte máis elevada.

Sobre la base pego con cola blanca una lámina de corcho. Para una mejor fijación introduzco unos tornillos en su perímetro. En uno de los extremos pego una segunda lámina de corcho, cortada en diagonal,  para formar una parte más elevada.
Pasta para modelar Das e tubo de PVC para extendela. É importante facelo sobre polvos de talco para evitar que a pasta quede pegada sobre a superficie donde traballamos.

Pasta para modelar Das y tubo de PVC para extenderla. Es importante hacerlo sobre polvos de talco para evitar que la pasta quede pegada sobre la superficie donde trabajamos.Aplico cola branca e extendo a pasta sobre o corcho cortando posteriormente o sobrante. Con pincel de pelo duro texturizo a superficie.

Aplico cola blanca y extiendo la pasta sobre el corcho cortando posteriormente el sobrante. Con un pincel duro texturizo la superficie.

Areas e ramas. As primeiras fixoas ó terreo antes de que seque a pasta. As ramas simulan as raíces das árbores que quedaron o descuberto na preparación da pista. Están suxeitas coa pasta aplicada na parte máis elevada. Tamén engado areas máis grosas no borde desta zoa para simular rochas desprendidas ou movidas. As herbas altas son de esparto cortado de diferentes longos e introducidas na pasta antes de que esta seque.

Arenas y ramas. Las primeras las fijo al terreno antes de que seque la pasta. Las ramas simulan las raíces de los árboles que quedaron al descubierto en la preparación de la pista. Están sujetas con la pasta aplicada en la parte más elevada. También añado arenas más gordas en el borde de esta zona para simular rocas desprendidas o movidas. Las hierbas altas son de esparto cortado de diferentes largos e introducidas en la pasta antes de que esta seque. 


Pego as areas con cola branca diluida en auga.

Pego las arenas con cola blanca diluida en agua.Tronco e ponla da árbore.

Tronco y rama del árbol.Aspecto final antes da  pintura.

Aspecto final antes de la pintura.14.12.11

Apuntes de Modelismo en Pontecesures.net

Quero dar as gracias a Antonio Cortés por dar a coñecer o meu blog en Pontecesures.net  e engadir o enlace en Ligazóns.


http://www.pontecesures.net/2011/12/14/apuntes-de-modelismo/

E como non podía ser menos tamén queda engadido un enlace a páxina non oficial do Concello de Pontecesures dentro dos favoritos do meu blog.Me 163B Komet (wood wings)

  Me 163B Komet (alas de madera). The latest issue of The Weathering Aircraft magazine features the process I carried out to simulate the w...