EN PROCESO...

Son varios os proxectos que teño comenzados, principalmente de maquetas de aviación,  e que engadirei o blog empezando polos máis antigos e que levan máis tempo agardando para seguir ca tarefa.
Pero non é so unha nota de nostalxia para recordar aqueles momentos nos que empecei estes traballos, máis ben é un recordatorio de que teño algo pendente de continuar e que por unha ou outra razón están esperando tempos mellores.
Empezarei as entradas coas palabras En proceso... e tamén teño intención de engadir un enlace na marxe esquerda do blog.


Son varios los proyectos que tengo empezados, principalmente de maquetas de aviación, y que iré añadiendo al blog empezando por los más antiguos y que llevan más tiempo esperando para seguir con la tarea.
Pero no es solo una nota de nostalgia para recordar aquellos momentos en los que empecé estos trabajos, más bien es un recordatorio de que tengo algo pendiente de continuar y que por una u otra razón están esperando tiempos mejores.
Empezaré las entradas con las palabras En proceso... y también tengo intención de añadir un enlace en el margen izquierdo del blog.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Eduard's nexts January 2021 releases.

Color Guide / Guía de colores