13.8.11

EN PROCESO... Brewster F2A-2 Buffalo, Tamiya 1/48

Lembro ben cando e donde merquei esta maqueta. Foi no verán de 1997 en ALI Juguetes de Ferrol e non o pensei duas veces cando vin a caixa no apartado das maquetas. Con razón é un dos meus avións preferidos. Xa non estaba a altura dos últimos moldes da marca nipona, pero era unha boa maqueta.

Comenzei a montala con bastante gana pero esta vez si que non lembro ben nin cando parei nin o motivo para deixala aparcada. Téñolle ganas, pero é preciso facerlle algunhas modificaciones e melloras no que levo montado.


Recuerdo bien cuando y donde compré esta maqueta. Fue en el verano de 1997 en ALI Juguetes de Ferrol y no lo pensé dos veces cuando vi la caja en el apartado de las maquetas. Con razón es uno de mis aviones preferidos. Ya no estaba a la altura de los últimos moldes de la marca nipona, pero era una buena maqueta.

Empecé a montarla con bastante gana pero esta vez si que no recuerdo bien ni cuando paré ni el motivo para dejarla aparcada. Le tengo ganas, pero es necesario hacerle algunas modificaciones y mejoras en lo que llevo montado.

EN PROCESO...

Son varios os proxectos que teño comenzados, principalmente de maquetas de aviación,  e que engadirei o blog empezando polos máis antigos e que levan máis tempo agardando para seguir ca tarefa.
Pero non é so unha nota de nostalxia para recordar aqueles momentos nos que empecei estes traballos, máis ben é un recordatorio de que teño algo pendente de continuar e que por unha ou outra razón están esperando tempos mellores.
Empezarei as entradas coas palabras En proceso... e tamén teño intención de engadir un enlace na marxe esquerda do blog.


Son varios los proyectos que tengo empezados, principalmente de maquetas de aviación, y que iré añadiendo al blog empezando por los más antiguos y que llevan más tiempo esperando para seguir con la tarea.
Pero no es solo una nota de nostalgia para recordar aquellos momentos en los que empecé estos trabajos, más bien es un recordatorio de que tengo algo pendiente de continuar y que por una u otra razón están esperando tiempos mejores.
Empezaré las entradas con las palabras En proceso... y también tengo intención de añadir un enlace en el margen izquierdo del blog.


4.8.11

FOTOS CONCURSO REDONDELA 2011.

Con retraso, aquí tendes unhas cantas fotos de algunhas das obras presentes no concurso de Redondela.

Con retraso, aquí os muestro unas fotos de algunas de las obras presentes en el concurso de Redondela.DOCUMENTACIÓN.

Guia Máxima
Técnicas de Modelismo de Aviación por J.M.Villalba

Fai uns días, coincidindo co meu cumpreanos, regaleime esta excelente obra do maestro Villalba da que tiña ganas dende que saleu o mercado.

O libro consta de 200 páxinas e máis de 900 fotografías no que se explican con todo detalle e con uns textos de fácil comprensión unha gran cantidade de técnicas para aplicar nas nosas maquetas de aviación.


Hace unos días, coincidiendo con mi cumpleaños, me regalé esta excelente obra del maestro Villalba de la que tenía ganas desde que salio al mercado.

El libro consta de 200 páginas y más de 900 fotografías en las que se explican con todo detalle y con unos textos de fácil comprensión una gran cantidad de técnicas para aplicar en nuestras maquetas de aviación.

Me 163B Komet (wood wings)

  Me 163B Komet (alas de madera). The latest issue of The Weathering Aircraft magazine features the process I carried out to simulate the w...